Slikanje na svili – mokro na mokro tehnika

 

Takozvana “mokro na mokro” tehnika slikanja na svili, poznata je i kao tehnika razlivanja. Omogućava predivne prelive, kao i efekat akvarela. Podrazumeva mešanje boja direktno na svili, umesto na paleti. Izvodi se tako što se nanosi boja na boju ili boja do boje, izuzetno brzo (dok su boje jos mokre), te se posmatra njihovo sjedinjavanje na svili. Ova tehnika se ne može potpuno kontrolisati, ali, baš zbog toga, se često postižu originalni tonovi.

Translate »