Čovek i boje

Boje nam se prikazuju u bezbroj različitih oblika i pojava. Čovek može slobodnim okom da prepozna bar 2000 različitih nijansi.

read more

Boje i Feng shui

Otkrića starih Kineza, od pre 3.500 godina, o protoku energije još uvek su aktuelna i odražavaju se u teoriji Feng shui.

read more
Translate »